OMAWIANE MECHANIZMY

Występują tak­że choroby, które są następstwem nadmiaru lub niedostatku pewnych mikroelementów w glebie, a w rezultacie — także w spożywa­nych przez ludzi roślinach oraz mięsie zwierząt. Rozważa się wpływ niektórych czynników naturalnego środowiska przyrodni­czego: wysokości nad poziomem morza, ukształ­towania terenu, rodzaju gleby, roślinności, typu klimatu — na zdrowie ludzi. Omawiane będą mechanizmy działania tych czynników przy­rodniczych na różne narządy i układy organiz­mu człowieka. Poawoli to określić pewne ogól­ne zasady właściwego wyboru miejsca i czasu leczenia uzdrowiskowego i wypoczynku.Żyjemy nie tylko w przestrzeni, ale i w cza­sie, w którym ziemskie i kosmiczne zjawiska zmieniają się cyklicznie. Żywa przyroda przy­stosowała się do nich w długiej historii swoje­go istnienia, wypracowała rytmiczną zmianę wszystkich życiowych procesów.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)