ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE ORGANIZMÓW

Odpowiednie przygotowanie się organizmów żywych do każdej z pór roku wymaga działa­nia w nich „zegara biologicznego”, tzn. muszą one mieć zdolność porównywania aktualnej dłu­gości dnia i nocy z genetycznie przekazywaną skalą czasu. Człowiek nie stanowi pod tym względem wyjątku; w ciągu roku, podobnie jak i u innych istot żywych, zmieniają się u niego: temperatura ciała, intensywność przemiany ma­terii, ukrwienie tkanek, skład komórek w tkan- kaeh i we krwi. Jednakże sezonowe cykle pro­cesów zachodzących w organizmie człowieka są trudniejsze do prześledzenia niż dobowe, po­nieważ w różnych warunkach klimatycznych przebiegają one różnie.Na podstawie licznych badań stwierdzono, że w Soczi zawartość hemoglobiny i liczba ery­trocytów, a także maksymalne i minimalne wartości ciśnienia krwi u ludzi zimą są 15— 20% wyższe niż latem.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)