NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA

Promieniowanie nad­fioletowe oraz promieniowanie podczerwone o  pewnych zakresach są słabiej odbijane przez skórę, ale za to silnie pochłania je stosunkowo gruba, zrogowaciała warstwa naskórka.Niezbędne dla normalnego funkcjonowania organizmu człowieka promieniowanie nadfiole­towe dociera do powierzchni Ziemi w różnych ilościach, zależnie od szerokości geograficznej oraz zawartości ozonu w atmosferze. Na pod­stawie badań aktynometrycznych (tj. pomia­rów natężenia i składu widmowego promienio­wania słonecznego), przeprowadzonych w róż­nych częściach Związku Radzieckiego, wyróż­niono trzy strefy, biorąc pod uwagę natężenie dochodzącego do Ziemi promieniowania nad­fioletowego i zapotrzebowanie na nie organi­zmu ludzkiego: 1 — strefę deficytu promienio­wania nadfioletowego, rozciągającą się od naj­bardziej na północ wysuniętych obszarów do 57,5° szerokości geograficznej północnej (tj. do Jarosławia nad Wołgą, Czelabińska, Omska,Krasnojarska); 2 — strefę optymalnego natęże­nia promieniowania nadfioletowego — pomię­dzy 57,5° i 42,5° szerokości geograficznej pół­nocnej (w pobliżu południowej granicy tej stre­fy leżą: Suchumi, Tbilisi, Frunze); 3 — strefę nadmiernego natężenia promieniowania nadfio­letowego, obejmującą pozostałą część obszaru Związku Radzieckiego.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)