NIEBO POKRYTE CHMURAMI

Tylko pewna część promieni — rozproszonych przez chmury w kierunku Ziemi — dociera do niej wraz ze światłem. Kiedy niebo pokryte jest gęstymi, nisko zawieszonymi chmurami, Ziemia otrzy­muje mniejszą ilość energii promieniowania Słońca. Chmury spełniają jednocześnie rolę powłoki ochronnej, zapobiegającej nadmiernej utracie ciepła przez Ziemię. Pochłaniają one promieniowanie cieplne (podczerwone) emito­wane przez Ziemię, wskutek czego ogrzewają się, a to z kolei zwiększa energię promieniowa­nia emitowanego przez chmury w kierunku Ziemi. Dlatego też przymrozki i silne mrozy występują najczęściej przy czystym, nie za­chmurzonym niebie, kiedy to ciepło wypromie- niowywane przez Ziemię nie jest zatrzymywa­ne przez chmury, a promieniowanie zwrotne atmosfery jest małe.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)