NAUKOWE DANE

Naukowe dane zebrane w ostatnich latach ukazują w nowym świetle procesy zachodzące w centralnym ukła­dzie nerwowym podczas snu. A. Wein i Ł. Łatasz z laboratorium do badań nerwowych i humoralnych mechanizmów re­gulacji Akademii Nauk Medycznych Związku Radzieckiego w wyniku wieloletnich badań doszli do wniosku, że sen to szczególny sposób zorganizowanej aktywności mózgu. Komórki nerwowe mózgu są wtedy odizolowane od sy­gnałów ze środowiska zewnętrznego. Według nich mózg człowieka jest swoistą złożoną ma­szyną analityczną, przetwarzającą ogromną ilość informacji docierających do niego w cią­gu dnia. W czasie nocnego snu mózg, odizolo­wany od sygnałów zewnętrznych, rozdziela te informacje: część kieruje do. pamięci długo­trwałej, część — do programu działania na najbliższy dzień, a zbędne informacje usuwa.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)