NAŁADOWANE CZĄSTKI

Strumienie naładowanych cząstek wy­chwytywane przez wiry rozżarzonych gazów w plamach wytwarzają silne pola magnetycz­ne, które wpływają na ruch naładowanych cząsteczek w fotosferze i w atmosferze Słońca. W okresach wzmożonej aktywności Słońca, trwających 1—3 lat, w chromosferze częściej występują rozbłyski, zmienia się wygląd gra­nulacji chromosferycznej, wyrzucane są gigan­tyczne świecące fontanny rozżarzonego gazu — protuberancje, o temperaturze 5000 K i wyso­kości do 900 000 km. W tym czasie nasila się erupcja silnych strumieni cząsteczek o różnych prędkościach; niektóre z nich docierają do atmosfery ziemskiej po kilku godzinach, pod­czas gdy inne po jednej lub dwu dobach. Czą­steczkowe promieniowanie Słońca w zależności od stanu jego aktywnośc-i może zwiększać lub zmniejszać swoje natężenie dziesiątki lub tysią­ce razy.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)