NAKŁADANIE SIĘ RYTMÓW

Przy nakładaniu się rytmów następuje częściowa kompensacja negatywnego działania poszczególnych rytmów, gdyż w tym samym czasie niektóre rytmy mają dodatnią fazę. Nie można jednakże wykluczyć i takiej sytuacji, w której zbiegną się ujemne fazy kilku ryt­mów. Ale i wtedy stopień zagrożenia „rytmi- ków” jest różny — zależy od stanu zdrowia, wieku, cech charakteru, temperamentu, sfery emocjonalnej, odporności nerwowej, warunków społecznych itd. W tych wypadkach, kiedy te iite czynniki oddziałują niepomyślnie, ist- oezpieczeństwo rozwinięcia się choro iasze zdrowie by, wystąpieniu jej może zapobiec aktywny wypoczynek.Nasuwa się pytanie: gdzie zatem znajduje się ośrodek sterowania licznymi rytmami wy­stępującymi w naszym organizmie? Stwierdzo­no, że u zwierząt pozbawionych dużych półkul mózgowych dobowa cykliczność czuwania i snu, a także inne cykliczne procesy są zachowane.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)