NAJWIĘKSZA RÓŻNICA

Jak już wspomniano, największa różnica w ilości docierającego do Ziemi promieniowa­nia słonecznego pomiędzy południowymi i pół­nocnymi obszarami Związku Radzieckiego wy­stępuje w okresie zimy. Wówczas na Kaukazie, Ukrainie, w Azji Środkowej słońce świeci przez 8—9 godzin na dobę, podczas gdy na północy dni są bardzo krótkie. Na przykład w Archan- gielsku słońce znajduje się nisko nad horyzon­tem i świeci tylko przez około 4 godziny, przy czym chmury nierzadko pokrywają niebo gęstą warstwą. Na obszarach za kołem podbieguno­wym panuje zimą nieprzerwana noc polarna, urozmaicana niekiedy zorzami polarnymi. Są tereny, gdzie trwa ona przez kilka miesięcy i dopiero wiosną promienie słoneczne nieśmiało zaczynają pojawiać się nad horyzontem. Prze­ciwnie w regionach południowych: na Kauka­zie, Krymie, w Azji Środkowej, gdzie w każ­dej porze roku słońce znajduje się wyżej nad horyzontem niż na Północy, promienie słonecz­ne mają silniejsze działanie biologiczne.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)