NAGRZEWANIE SKÓRY

Na­grzewanie skóry promieniami słonecznymi po­woduje wzrost temperatury całego organizmu dzięki zwiększeniu napięcia mięśni, z czym wiąże się zwiększenie ilości wytwarzanego cie­pła. Pociąga to za sobą wzrost ilości zużywane­go przez organizm tlenu i wydzielanego dwu­tlenku węgla; oddech człowieka staje się szyb­szy i głębszy. Zwiększenie zawartości dwutlen­ku węgla we krwi powoduje wzmożone pobu­dzenie ośrodka oddechowego, a w następstwie nasilenie oddychania. Wzrost napięcia mięśnio­wego prowadzi do przyspieszenia krążenia krwi, co można zaobserwować po ciśnieniu wewnątrz- mięśniowym. Łączy się to z intensywnością pracy serca.Intensywność oddziaływania promieni słone­cznych na skórę jest związana z kątem ich pa­dania. Im bardziej kąt padania promieni jest zbliżony do prostego, tym silniejsze jest ich działanie.Dawniej sądzono, że promieniowanie słonecz­ne szkodzi ludziom chorym, zwłaszcza w po­deszłym wieku.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)