NA SŁOŃCU SĄ PLAMY

Piccardi stwierdził, że roztwory, podobnie jak włókno wiskozowe w fabrykach włókienniczych, reagują na zmiany pól (elek­trycznego i magnetycznego) Ziemi związane z cyklicznymi zjawiskami na Słońcu. Później­sze prace tego uczonego, który w 1964 roku wydał książkę Chemiczne podstawy klimatolo­gii medycznej, jak również prace wielu innych badaczy, m.in. F. Szwedowa, hematologa z So­czi N. Szulca, entomologa N. Szozerbinowskie- go —- wskazują na związek wielu ważnych procesów zachodzących w organizmach roślin, zwierząt i człowieka z okresowymi zmianami aktywności Słońca.Do twórców heliobiologii — nauki zajmują­cej się badaniem wpływu Słońca na procesy biologiczne na Ziemi — zalicza się A. Czyżew­skiego.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)