NA DALEKIEJ PÓŁNOCY

Na Dalekiej Północy i za kołem podbieguno­wym deficyt promieniowania nadfioletowego występuje przez 6—8 miesięcy w roku, w Le­ningradzie — 3 miesiące, w Moskwie — 2 mie­siące, w Charkowie i Saratowie — 1 miesiąc. Podczas lata w drugiej z wyróżnionych stref występuje nadmiar promieniowania nadfioleto­wego, a w Azji Środkowej stan taki trwa na­wet przez 5 miesięcy w roku.Osoby, które przez długi czas pracują na Pół­nocy, w kopalniach albo nawet w miastach po­łożonych w strefie optymalnego natężenia pro­mieniowania nadfioletowego, ale przez więk­szość dnia przebywają w budynkach lub środ­kach komunikacji, a więc wszyscy, których organizm w niewystarczającym stopniu korzy­sta z dobroczynnego promieniowania słonecz­nego — mają objawy tzw. głodu słonecznego. Występują one nawet wówczas, gdy pomiesz­czenia są oświetlane światłem słonecznym.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)