MINIMALNA AKTYWNOŚĆ SŁOŃCA

W latach 1964—65, w okresie minimalnej aktywności Słońca, realizowano badania według planu Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca. Prowadzono wówczas w szerokim za­kresie obserwacje w Arktyce i Antarktyce, gdzie występuje zagęszczenie linii sił ziemskie­go pola magnetycznego i zwiększa się pochła­nianie protonów i elektronów wyrzucanych ze Słońca podczas wybuchów oraz pochodzących z kosmosu. W wyniku badań prowadzonych na szeroką skalę i przy udziale wielu państw uzyskano cenne informacje o ziemskim polu magnetycznym i jego zaburzeniach, wysokich warstwach atmosfery i zjawiskach w nich za­chodzących, radiacyjnych pasach Ziemi (złożo­nych z naładowanych cząstek) oraz właściwoś­ciach ochronnych atmosfery przed szkodliwymi czynnikami pochodzącymi z kosmosu.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)