MIESZKAŃCY OBSZARÓW

Dlatego też mieszkańcy tych obszarów często mogą obserwować piękne zjawisko op­tyczne — zorzę polarną, przypominającą cza­sem różnokolorowe zasłony czy też widoczną jako różowe i zielone świecenie bądź jako ogni­ste słupy i wieńce. To, że zorzę polarną wywo­łują zjawiska elektryczne, przypuszczał już M. Łomonosow, który pisał: „Jest całkiem prawdopodobne, że północne świecenia powsta­ją wskutek występowania w powietrzu sił elek­trycznych”.W tworzeniu „elektrycznego nieba” oprócz promieniowania korpuskularnego Słońca udział ma także krótkofalowe promieniowanie nad­fioletowe o długościach fal mniejszych od 0,99 |im; jonizuje ono cząsteczki tlenu. Promienio­wanie nadfioletowe o długościach fal poniżej 091 firn jonizuje atomy tlenu, wskutek czego w skład jonosfery, obok atomów i cząsteczek, wchodzi także znaczna ilość jonów i swobod­nych elektronów.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)