MIĘDZY CZĘŚCIAMI MÓZGU

Między wymieniony­mi częściami mózgu i procesami fizjologiczny­mi w organizmie istnieją bezpośrednie i zwrotne sprzężenia. Zapewniają one równowagę dy­namiczną między procesami syntezy i rozpadu enzymów, regulujących przebieg procesów za­chodzących w organizmie człowieka.Cybernetyka — frapująca i wiele obiecująca nowa dyscyplina naukowa — bada procesy sterowania i przesyłania sygnałów nie tylko w maszynach, ale także w żywych organiz­mach. Może przyczynić się do wyjaśnienia wie­lu złożonych i dotąd jeszcze niecałkowicie zbadanych problemów dotyczących związku procesów zachodzących w żywych organizmach z cyklicznością rozwoju i ruchu nieożywionej przyrody. W szczególności bardzo interesującym zagadnieniem jest związek pomiędzy zmiana­mi: pola magnetycznego Ziemi, jonizacji atmo­sfery i promieniowania słonecznego a zdro­wiem ludzi.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)