LICZBA FAZ AKTYWNOŚCI

U człowieka liczba faz aktywności i spoczyn­ku zmienia się w ciągu życia; małe dzieci i lu­dzie w podeszłym wieku są polifazowi, a do­rośli zwykle monofazowi, tj. śpią i czuwają po jednym razie w ciągu doby.Liczne badania i obserwacje potwierdzają, że głównym synchronizatorem biologicznych ryt­mów zwierząt i człowieka jest światło. Należy jednak zauważyć, że w ciągu doby oświetlenie określonego miejsca na powierzchni Ziemi (gdzie dzień przekształca się w noc) zmienia się około 300 min razy! W tym samym czasie zmie­niają się także: temperatura i wilgotność po­wietrza, prędkość wiatru. Ale te elementy me­teorologiczne, podobnie jak hałas, zapachy, po­ry posiłków itd., oddziałują słabiej niż zmiany w oświetleniu. Dobowy obrót Ziemi wywołuje u roślin, zwie­rząt i u człowieka wahania aktywności życio­wej o okresie bliskim 24 godzinom.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)