ŁATWIEJ ZAPOBIEGAĆ

Należy pamiętać, że łatwiej jest zapobiegać niedostatkowi promieniowania słonecznego niż leczyć jego skutki.W Związku Radzieckim ludziom mieszkają­cym i pracującym w ciężkich warunkach kli­matycznych na Dalekiej Północy przysługują, obok szeregu przywilejów socjalnych, dłuższe urlopy, które zaleca się spędzać nad morzem na południu albo w środkowej części kraju i brać w tym czasie kąpiele słoneczne; najle­piej pod nadzorem lekarza, aby uniknąć (szcze­gólnie na początku pobytu) szkodliwych na­stępstw intensywnego napromieniowania orga­nizmu nie przyzwyczajonego do takich warun­ków. Dawki promieniowania słonecznego moż­na stopniowo zwiększać w zależności od indy­widualnej wrażliwości na jego działanie. W ostatnich latach stwierdzono, że niedobór promieniowania słonecznego może być jedną z przyczyn nadciśnienia tętniczego wywołanego zmianami w nerkach.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)