KLIMAT W KTÓRYM ŻYJEMY

Ludzie żyjący w strefie klimatu kontynen­talnego mają największą zawartość leukocytów we krwi na początku jesieni, a najmniejszą — w końcu wiosny. Lekarze sądzą, że pewien wpływ na to ma nagromadzenie witamin w or­ganizmie, największe na początku jesieni, a najmniejsze na wiosnę i w początkach lata, kiedy to zmniejsza się nie tylko liczba leuko­cytów, ale także ich aktywność w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych, które wtar­gnęły do organizmu. Jest to jeden z czynników sprzyjających powstawaniu epidemii chorób zakaźnych.Konieczność przystosowania się do cyklicznie zmieniających się warunków środowiska w róż­nych strefach krajobrazowych i klimatycznych (różni je między sobą natężenie dochodzącego do ziemi promieniowania słonecznego, czas trwania i charakter poszczególnych pór roku) doprowadziła do powstania charakterystycz­nych dla każdej strefy: trybu życia, warunków pracy, obyczajów, warunków mieszkaniowych, odżywiania, rodzajów uprawianych sportów.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)