KLIMAT SOLARNY

Promienio­wanie Słońca jest osłabiane również przez wszystkie gazy zawarte w powietrzu: azot, tlen, argon i inne. Szczególnie intensywnemu roz­proszeniu ulega ono na tzw. fluktuacjach — mikroskopijnych zgęszczeniach cząsteczek ga­zu, powstających podczas ich bezładnego ru­chu.Duży wpływ na warunki termiczne panujące na Ziemi i w przylegających do niej warstwach powietrza ma dwutlenek węgla. Właśnie ten gaz pochłania promieniowanie podczerwone (cieplne) emitowane przez różne ziemskie po­wierzchnie i obiekty (lasy, pola, piaski pustyni, asfalty, budowle). Prowadzi to do zmniejszenia strat cieplnych naszej planety, a więc wpływa na podwyższenie temperatury Ziemi i atmosfe­ry.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)