KĄPIELE SŁONECZNE

Dlatego też kąpiele słoneczne są najbardziej skuteczne przy dużych wysokościach słońca, pod warun­kiem, że stan zdrowia nie wymaga ogranicze­nia ich do minimum.W Arktyce i Antarktyce, gdzie powierzchnie lądów i mórz przez większą część roku pokrywa skrząca się śnieżno-lodowa warstwa, silnie odbijająca promienie słoneczne, polarnicy i my­śliwi opalają się szybko, mimo niewielkiej wy­sokości słońca nad horyzontem. Jest to wyni­kiem znacznego zwiększenia promieniowania słonecznego padającego na skórę o promienio­wanie odbite od lodu i śniegu.Wspomniano już  o tym, że promieniowanie nadfioletowe o długościach fal 0,13—0,18 |im nie dochodzi do powierzchni Ziemi, gdyż jest pochłaniane przez ozon, który zresztą samo wy­tworzyło, natomiast promieniowanie nadfiole­towe o większych długościach fal dociera do niższych warstw atmosfery. Stanowi ono nie­wielką część, bo zaledwie 1% całego strumienia promieniowania słonecznego, jakie otrzymuje Ziemia.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)