JAKOŚĆ POWIETRZA

Od jakości powietrza, typu klimatu, ro­dzaju gleby, roślin i zwierząt zależy jakość po­żywienia człowieka, stan jego zdrowia, zdolność do pracy, długość życia. Aby być zdrowym, sil­nym, rześkim i odpornym na choroby, człowiek musi żyć w kontakcie z przyrodą, nie może izo­lować się od niej. Powinien w czasie wolnym wyjeżdżać z miasta, gdzie z jednej strony — jest przeciążony nadmiarem informacji, prze­męczony i znużony hałasem, koniecznością kon­taktowania się z różnymi ludźmi w pracy, w środkach komunikacji, z drugiej strony — prowadzi mało ruchliwy, siedzący tryb życia. Przez izolację od przyrody człowiek naraża się na głód słoneczny i tlenowy, obniża się jego zdolność do pracy, pogarsza się nastrój psy­chiczny i sen. Nadmierne napięcie układu ner­wowego i niedostatek wysiłku fizycznego pro­wadzi do rozregulowania związków ustroju człowieka z otaczającym środowiskiem i w kon­sekwencji do różnych chorób.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)