INTENSYWNOŚĆ ZJAWISK

A przecież wów­czas nie zaobserwowano żadnych nadzwyczaj­nych zjawisk, które byłyby następstwem wchłonięcia przez żywe organizmy szkodliwych dla nich dawek promieniowania słonecznego. Po pierwsze, człowiek i inne żywe istoty przysto­sowali się do cyklicznych zmian zachodzących na Słońcu; po drugie — atmosfera Ziemi speł­nia rolę osłony życia; po trzecie — na oddzia­ływania słonecznej aktywności nakładają się wpływy kosmicznego i ziemskiego pola magnetycznego, które mogą osłabiać efekty tej ak­tywności.Trajektoria biegu promieni kosmicznych jest odchylana w pobliżu równika w stronę wyż­szych szerokości. Wskutek tego w pobliżu bie­gunów Ziemi, gdzie ponadto atmosfera ma mniejszą grubość — intensywność zjawisk związanych z aktywnością Słońca jest większa w porównaniu, na przykład, z południowymi regionami Związku Radzieckiego. Należy jed­nakże zaznaczyć, że niezależnie od tego odpo­czynek i leczenie na południu nie zawsze są wskazane, o czym będzie mowa dalej.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)