INTENSYWNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA

In­tensywność ich oddziaływania zależy od natę­żenia i struktury pól magnetycznych w prze­strzeniach międzyplanetarnych. Pomiędzy po­szczególnymi obszarami wszechświata występu­ją dosyć znaczne różnice natężenia, składu i kierunku promieniowania kosmicznego. Mogą one towarzyszyć różnym procesom zachodzą­cym wewnątrz gwiazd, a także wybuchom gwiazd supernowych. Poza tym pole magne­tyczne w przestrzeni międzyplanetarnej zależy od aktywności Słońca. Natężenie promieniowania kosmicznego do­cierającego do określonych obszarów Ziemi jest uzależnione również od osobliwości stałego po­la geomagnetycznego, przezroczystości atmosfe­ry, związanej z aktywnością wulkanów oraz zanieczyszczeniami przez przemysł i środki transportu w dużych skupiskach ludzkich.Ze Słońca i z kosmosu Ziemia otrzymuje promieniowanie cząsteczkowe, składające się z niskoenergetycznych cząstek o energii 103— 104 eV (plazma słoneczna).

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)