IM WIĘCEJ DANYCH

Im więcej danych zbierano w odniesieniu do różnych obszarów kuli ziemskiej, tym wyraź­niej dostrzegano, że długość różnych cykli zja­wisk atmosferycznych nie zawsze pokrywa się z 11-letnim oraz innymi cyklami aktywności Słońca. Nierzadko cykle atmosferyczne trwaią 5, 15 i więcej lat.Porównując prędkości wiatru w zimie na Morzu Północnym, wiejącego z południa, z ak­tywnością słoneczną w czasie ponad 200 lat (od 1750 do 1963 roku), stwierdzono, że w pew­nych okresach zależność ta jest prosta, tzn. wiatr o dużych prędkościach występuje w okre­sach wysokiej aktywności Słońca, w innych zaś odwrotna: obniżonej aktywności Słońca od­powiada zwiększenie prędkości wiatru.Zmiana znaku w zależnościach Słońce— atmosfera Ziemi, dotycząca wielu procesów atmosferycznych, nie tylko wiatru, wystąpiła w latach dwudziestych—trzydziestych nasze­go stulecia. Uznano, że należałoby ten problem wyjaśnić.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)