GRUPA SPECJALISTÓW

Można się tam więc łatwiej opalić, zahartować i wzmocnić swoje zdrowie — pod warunkiem, że ten intensywnie działający czynnik przyrod­niczy jest właściwie wykorzystywany.Grupa specjalistów badających fotobiologicz- ne efekty działania promieniowania nadfiole­towego (W. Bieliński, M. Garadża, L. Mierzen- na, J. Niezwal) określiła czas uzyskiwania przez organizm człowieka w południe dawki rumieniowej (tj. wywołującej zaczerwienienie skóry) dla różnych regionów Związku Radziec­kiego. Przykładowo czas ten wynosi: dla Asz- chabadu 8 min, Krymu i Kaukazu — 11 min, Norylska — 60 min. Dane te odnoszą się do pory letniej.  Przy wysokościach słońca poniżej 31—25 nad horyzontem nie występuje zaczerwienienie skóry wystawionej na jego działanie.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)