GOŁYM OKIEM

Właśnie fotosferę dostrzegamy go­łym okiem jako słoneczną kulę. Nad najwyż­szymi warstwami fotosfery rozciąga się gruba na kilka tysięcy kilometrów chromosfera, któ­rej czerwoną barwę nadaje przede wszystkim promieniowanie wodoru (najsilniej promieniu­jącego w zakresie czerwieni). Oprócz wodoru w tej warstwie występują między innymi ato­my wapnia. W czasie zaćmienia Słońca w sierp­niu 1968 roku warstwa ta była widoczna w po­staci różowej aureoli. Ostatnia warstwa to ko­rona Słońca. Gaz, który ją tworzy, składa się z atomów żelaza, niklu, tlenu oraz innych pier­wiastków. Emituje ona silny strumień promie­niowania nadfioletowego i fal radiowych. Tem­peratura korony słonecznej jest rzędu 1—2 min K. Nie wyjaśniono dotąd, jakie są przy­czyny tak wysokiej temperatury korony sło­necznej.Przez słoneczną aktywność rozumiemy pro­cesy zachodzące w różnych jego warstwach.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)