DZIENNY WZROST AKTYWNOŚCI

W dzień wzra­sta aktywność ruchowa organizmu, intensyw­ność przemiany materii i związane z nimi — wzrost temperatury ciała i nasilenie oddycha­nia. Dziedziczny charakter tych procesów po­twierdza fakt, że wzrost temperatury i zwięk­szenie intensywności oddychania obserwuje się zarówno u dziennych zwierząt o nieruchliwym trybie życia, jak i u ludzi chorych, którzy przez dłuższy czas leżą nieruchomo. Przemiana ma­terii przebiega w rytmie okołodobowym prze­kazywanym z pokolenia na pokolenie. Dla tem­peratury otoczenia 5—35° C intensywność przemiany materii jest mniej więcej stała. Temperatura wpływa tylko na wielkość am­plitudy rytmu, a nie na długość samych cykli. Dla każdego procesu przebiegającego w orga­nizmie istnieje optymalna temperatura, przy której jego intensywność jest największa.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)