DZIEDZICZNY CHARAKTER WŁAŚCIWOŚCI

Dziedziczny charakter tej właściwości i jej istota — dostosowanie dobowej przemiany ma­terii do warunków oświetlenia na powierzchni Ziemi — zostały później ustalone przez wielu badaczy.W Arktyce podczas dnia polarnego, kiedy słońce w ogóle nie zachodzi, ptaki, które przy­leciały z obszarów o średniej szerokości geogra­ficznej, zasypiają w godzinach 20—21 i wyla­tują z gniazd w poszukiwaniu pożywienia o 5— 6 rano, tak jak to robiły w miejscach poprzed­niego bytowania. Prawidłowość tę potwierdza­ją doświadczenia z nocnymi zwierzętami, na przykład szczurami. Szczury z 25 kolejnych po­koleń żyły w stałym oświetleniu. Rytm ich ży­cia wszakże nie zmieniał się: spały w ciągu dnia, a aktywność życiowa przypadała na go­dziny nocne.Dlaczego więc różne gatunki zwierząt prowa­dzą odmienny tryb życia: poruszają się, zdoby­wają pożywienie, odpoczywają w różnych po­rach?

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)