DUŻY WKŁAD W BADANIE

K. Dorofiejew, biorąc pod uwagę periodyczność słonecznej aktywności, trafnie przewidział okresy epidemii pryszczycy zwie­rząt hodowlanych, dzięki czemu zwalczanie tej choroby stało się bardziej skuteczne.Duży wkład w badanie związków Słońce— Ziemia wniósł radziecki entomolog N. Szczer- bmowski. Wykazał on, że rozmnażanie i roz­przestrzenianie się szarańczy (bardzo groźnego szkodnika roślin uprawnych, drzew, traw) od­bywa się cyklicznie; maksimum powtarza się co 11 lat i przypada w 4—6 roku po rozpoczę­ciu cyklu aktywności słonecznej. Do takich wniosków doszedł on, badając życie szarańczy w Iranie. W 1929 roku szarańcza rozprzestrze­niła się stamtąd na kwiatową Kotlinę Fergań- ską i dalej na północ aż do Jeziora Aralskiego. Klęska szarańczy dotknęła wówczas 10 państw.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)