DUŻA LICZBA DANYCH

Na podstawie dużej liczby danych można stwierdzić, że w warunkach górskich we wszystkich porach roku maleje szybkość opa­dania (sedymentacji) krwinek — obniża się wartość OB (odczyn Biernackiego). Zjawisko to wiąże się z działaniem wielu czynników, wśród których istotne znaczenie ma wzrost natężenia promieniowania słonecznego, spowodowany zmniejszeniem jego absorpcji w atmosferze. Zmiany w organizmie będące następstwem od­działywania klimatu górskiego są korzystne dla zdrowia człowieka. Są one związane ze zmiana­mi w przemianie białek, co ma miejsce po za­aklimatyzowaniu się w specyficznych warun­kach górskich. Wykorzystuje się to w lecznic­twie uzdrowiskowym w górskich sanatoriach. Również objętość krwi danego osobnika nie jest stała i waha się w pewnych granicach w ciągu roku, zwiększając się w ciepłej porze roku, a zmniejszając w chłodnej.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)