DLA OSÓB STARSZYCH

W ostatnich latach badacze zre­widowali te opinie. Doszli oni do wniosku, że niedostatek promieniowania słonecznego za­ostrza przebieg wielu chorób i utrudnia orga­nizmowi walkę z nimi. Zrozumiałe, że dla star­szych ludzi dawki promieniowania nadfioleto­wego nie mogą być zbyt duże: jdnorazowo nie powinny przekraczać 0,1 dawki progowej, zwa­nej też biodozą promieni nadfioletowych. Dla osób starszych oraz ludzi chorych korzystniej­sze jest działanie promieniowania słonecznego rozproszonego niż bezpośredniego. Osobom tym zaleca się ograniczone kąpiele słoneczne, pod­czas- których bezpośredniemu działaniu słońca poddawane są tylko poszczególne części ciała. Osoby te mogą też korzystać ze słońca w czasie spacerów trasami, które częściowo przebiegają przez otwartą, nasłonecznioną przestrzeń.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)