CZĄSTECZKI PYŁU

Ponadto cząsteczki pyłu sta­nowią ośrodki kondensacji pary wodnej. Two­rzą się przez to chmury i mgły dodatkowo osłabiające natężenie promieniowania słonecz­nego. Z promieniowania widzialnego najmniej ulegają rozproszeniu najdłuższe fale — światło czerwone; jest ono jaśniejsze i lepiej widoczne. Dlatego czerwone światło i kolor czerwony stosuje się w filtrach urządzeń sygnalizacyj­nych i ostrzegawczych. Jeśli porównamy działanie promieni słonecz­nych w różnych miejscach na Ziemi, znajdu­jących się na tej samej szerokości geograficz­nej i w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie, to przekonamy się, że jest ono za każ­dym razem inne, zależne od warunków atmo­sferycznych danej miejscowości.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)