CYKLICZNOŚĆ ZJAWISK

Cykliczność zjawisk biolo­gicznych należy uwzględniać przy ocenie wy­ników analiz medycznych, a także przy dia­gnozie schorzeń na podstawie obserwowanych zakłóceń procesów fizjologicznych. Należy też brać pod uwagę rytmy biologiczne przy daw­kowaniu leków i wód mineralnych oraz zale­caniu zabiegów balneologicznych: błotnych i wodnych. Okołodobowe rytmy ważne są przy obniżonym ciśnieniu krwi. Lekarze zalecają wówczas przyjmowanie lekarstw rano, gdy ciśnienie osiąga minimum. Natomiast przy nad­ciśnieniu zaleca się przyjmowanie leków wie­czorem, kiedy to występuje dobowe maksimum ciśnienia krwi. Okuliści lecząc jaskrę muszą brać pod uwagę obniżenie ciśnienia wewnątrz­gałkowego wieczorem i jego wzrost rano. Mimo znacznych osiągnięć w ustalaniu za­leżności między właściwym dawkowaniem środ­ków leczniczych a okołodobowymi i sezonowy­mi rytmami biologicznymi problem ten nie zo­stał dotąd jeszcze w pełni rozwiązany. Od dal­szego postępu w tej dziedzinie zależy doskona­lenie diagnostyki i terapii wielu chorób.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)