CYKLE ZMIENNOŚCI

W Zwią­zku Radzieckim, w Gruzji przy sporządzaniu harmonogramów pracy w niektórych specjal­nościach (kierowcy, piloci samolotów, maszy­niści kolejowi) zaczyna się uwzględniać fazy cyklu emocjonalnego. Podkreśla się zachęcające rezultaty takiego podejścia. Dostrzeżono też 2- i 3-letnie cykle zmien­ności wyników osiąganych przez wybitnych sportowców. W Naukowo-Badawczym Instytu­cie Kultury Fizycznej w Leningradzie przeana­lizowano historie chorób 800 osób po zawale serca i 1400 osób z poważnymi schorzeniami serca. Stwierdzono następującą prawidłowość:najbardziej niebezpieczny dla chorych był mie­siąc poprzedzający datę urodzenia i drugi mie­siąc po tej dacie. Okres pomiędzy tymi datami był najbardziej bezpieczny, przy czym maksi­mum bezpieczeństwa przypada na pierwszy mie­siąc od dnia urodzenia.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)