CAŁKOWITA MOC PROMIENIOWANIA

Ist­nieje hipoteza, że zmiany ciśnienia atmosfe­rycznego występujące w związku ze zmianami aktywności słonecznej przyczyniają się do po­wstania trzęsień ziemi.Całkowita moc promieniowania Słońca wy­nosi 3,83 X 1023 kW, z czego do Ziemi dociera tylko około 2 X 1014 kW. Dzięki tej energii po­wstała i może istnieć biosfera — sfera, w któ­rej zamieszkują żywe organizmy.Uczeni przypuszczają, że Słońce składa się z 12 koncentrycznych warstw. Pierwsze sześć warstw, licząc od środka, stanowi strefę reak­cji jądrowych. W strefie tej, wśród wielu in­nych pierwiastków, dominuje wodór. Przemie­nia się on w reakcjach termojądrowych w hel, z wydzieleniem ogromnych ilości energii, co sprawia, że temperatura w tych warstwach osią­ga trudno wyobrażalną wartość 20 000 000 K. Do Ziemi dochodzi promieniowanie przede wszystkim z różnych stref 9 warstwy, tzw. fo­tosfery (co po grecku oznacza sferę światła). Jest ona utworzona z rozżarzonych i rozrzedzo­nych gazów.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)