BEZ OKREŚLONYCH GRANIC

Zmieniająca się z roku na rok, bez ściśle określonych granic, rozciągająca się na ogrom­ne odległości korona Słońca emituje promienio­wanie nadfioletowe i fale radiowe. Jak wyka­zały obserwacje w czasie zaćmień Słońca, w okresie maksimum jego aktywności korona ma kształt wieńca, bardziej lub mniej równo­miernie rozciągającego się wokół Słońca. W la­tach minimalnej aktywności słonecznej przy­biera ona kształt rozpostartych skrzydeł, co najprawdopodobniej starożytnym Egipcjanom posłużyło jako pierwowzór skrzydlatego Słoń­ca — czczonego przez nich świętego symbolu. Wpływ pól magnetycznych fotosfery na at­mosferę Ziemi jest wzmacniany przez wiatr słoneczny — strumień zjonizowanego gazu (plazmy) wyrzucanego z korony Słońca. Wiatr słoneczny ma ogromną prędkość — 500 km/s.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)