BADANIE ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW

W badaniach tych złożonych problemów należy też brać pod uwa­gę istnienie indywidualnych cykli zmian pro­cesów fizjologicznych (o których była mowa w rozdziale poświęconym rytmom biologicz­nym) oraz zespolonego oddziaływania na czło­wieka różnorodnych czynników, występujących jednocześnie z tymi, których źródłem jest Słoń­ce i kosmos.Pracownia biometeorologii Akademii Medy­cznej w Krakowie opracowuje prognozy pogo­dy, w których uwzględnia się wpływ zmiany pogody na stan człowieka. Na przykład: „Front ciepłego powietrza, mgła — wydłużenie czasu reakcji, trudności koncentracji, stany depre­syjne”. Pracownicy służb nadzoru nad bezpie­czeństwem w ruchu drogowym i kolejowym w takich warunkach muszą z większą uwagą wykonywać swoje obowiązki, bacznie śledzić zachowanie się zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)