//////

Stwierdzono, że promieniowanie widzialne, tj. promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal 0,40 (im — 0,76 (xm jest w znacznym stopniu osłabiane w atmosferze. Ilość tego promieniowania, która dociera do powierzchni Ziemi i oddziałuje na żywą przyrodę bardzo często korzystnie, zależy od długości dnia, wysokości słońca nad hory­zontem, zachmurzenia, wilgotności oraz zapy­lenia powietrza — zmienia się w zależności od pory roku i szerokości geograficznej. Dla in­nych rodzajów fal elektromagnetycznych emi­towanych przez Słońce, rozchodzących się z ta­ką samą prędkością jak światło, tzn. dla twar­dych promieni X, dla części promieniowania nadfioletowego i fal radiowych — atmosfera ziemska jest nieprzenikalna.W atmosferze są, jak twierdzą badacze, tylko dwa „przezroczyste okna” — przepuszczające część promieniowania nadfioletowego i w ca­łym zakresie promieniowanie widzialne, a także część promieniowania radiowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *