//////

Badając rytmy biologiczne stwierdzono, że choroba wrzodowa najczęściej nasila się wios­ną i jesienią, a więc w okresach zmiennej po­gody. Istnieją dane, które przemawiają za tym, że wiele chorób ma związek z fazami Księży­ca; potęgują się w okresie jego pełni. Prawdo­podobnie większość dolegliwości wykazuje cyk­liczne wahania intensywności, które wiążą się z zakłóceniami działania „zegara biologiczne­go”, zlokalizowanego w „głównym metronomie” mózgu albo w poszczególnych komórkach. Potwierdzają tę hipotezę objawy towarzyszące takim stanom chorobowym, jak uszkodzenia czaszki, szoki, alergie — polegające między in­nymi na zaburzeniu wielu okołodobowych ryt­mów (snu, czuwania, pracy układów: krwionoś­nego, oddechowego, pokarmowego).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *